Formand
Erik Theil Rybtke
Telefon 40 78 36 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 19 til 21
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Kommuneansøgninger / bekræftelser
 • Fundraising
 • Hovedbestyrelsesmøder
 • Beretning
 • Eksterne indbydelser
 • Programansvarlig
 • Underskrift på ansøgninger
 • Træneraftaler
 • Kontakt til Rope Skipping
 • Artikler til Folkebladet 
Læs mere
Sportsleder/næstformand
Tommy Karlsson
Telefon 43 43 24 80
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 • Træneraftaler
 • Brugerbestyrelse
 • Fordelingsudvalg
 • ”Ansigt” til træninger (coaching trænere) (synlighed medlemmer)
 • Ansættelse af nye trænere
 • Kontakt til TeamGym og breddespring
 • Ansøgninger fra trænere om redskaber m.m.
 • Indkøb, vedligeholdelse og reparation af redskaber
 
Læs mere
Økonomisk ansvarlig / Kasserer
Pia Reidun Christiansen
 
Telefon 40 32 65 96
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
• Lønadministration, herunder feriepenge
• Operationel etablering af kontraktforhold i lønsystemet
• Manuel liste med tilmelding til hold (undtagelsesvis)
• Betalingsaftaler, betalinger kontant + bank
• Engangsvederlag (gavekort/bestyrelse)
• Refusion udlæg trænere/bestyrelse
• Betaling af fakturaer
• Regnskab, herunder Årsrapporten
• Budget
• Udfærdige nye ansættelseskontrakter
• Mærkedage
• Børneattester
• Ansøgning om kursusrefusion hos kommunen
• Ansøgninger om tilskud hos Gl. Drenge og GSI
Læs mere
Uddannelsesansvarlig / Ungdomsformand
Svend Heesche-Andersen
Telefon 21 20 58 29
Bemærk: Vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne. 
 
• Kontakt til DGI, herunder kontaktoplysninger overfor DGI
• Ansigt mod DGI – ”hvad rører sig”
• Kontakt til GymDanmark (DGF), herunder kontaktoplysninger overfor DGF
• Kursustilmeldinger / uddannelsesadministration
• Eksterne opvisninger, udsendelse, tilmelding og administration
• Ansvarlig trænermøder – trænerarrangementer
• Førstehjælpskursus (ved sæsonstart)
• Medarbejderudviklingssamtaler
• Mentor ansvarlig/hjælpetrænere/nye trænere/unge trænere
• Kontakt til TeamGym og breddespringhold, 101+102+103+104+105+207+208
• Lokalefordelingsplan (input fra sportslig ansvarlig) / GI
• Lokaler til ekstra træning + arrangementer / GI
• Ansøgning om lokaler til bestyrelsesmøder / GI
• Aflysning af træning fra kommunen / skoler / GI
• Repræsentant i GSI
 
Jeg har dyrket gymnastik siden 1957.
Jeg startede på spring/rytme mix i 1979 i IF32 og har været træner i IF32 Glostrup Gymnastikforening siden 1980, hvor jeg startede som træner for børne- og ungdomsspringhold. Siden også voksen-motionshold. Igennem min tid i klubben har jeg også haft forskellige opgaver i bestyrelsen - lige fra trænerrepræsentant over formand, sekretær, og nu uddannelsesansvarlig/ungdomsformand.
Læs mere
Medlemsadministrator
Erik Borup Hansen
Telefon 23 20 27 44
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 21
Mails besvares indenfor 2 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.  
 • Hjemmeside set-up (trænerliste, bestyrelsesliste etc.)
 • Udtræk af lister m.v. til trænere, kommune
 • Udmeldelser
 • Årets program (opsætning ny sæson på hjemmesiden)
 • Flytninger mellem hold
 • Ventelistehåndtering
 • Oprettelse af events på hjemmesiden
 • Indsendelse af aktivitetstimer/tilskud Glostrup kommune
 • CFR indberetning (medlemstal)
 • Aflysning af træning fra trænere
 • Klubmodul
 • Lægge annoncer på hjemmesiden 
Læs mere
Sekretær
Vivian Fink
mail
Telefon 30 82 45 83
Bemærk: vi henstiller til at der kun ringes fra 18 til 20 
Mails besvares indenfor 3 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
• Henvendelse om opgaver, der ikke er forankret hos andre i bestyrelsen
• Mødeindkaldelser
• Dagsorden bestyrelsesmøder
• Lægge dokumenter på Klubmodul (bestyrelsesarkiv)
• Referater
• Indkomne forslag til behandling i bestyrelsen/blandt bestyrelsens medlemmer
• Indkaldelse til generalforsamling
• Årshjul
 
Læs mere
Kommunikationsansvarlig
Anita Lynge Bentved
mail
Mails besvares indenfor 5 dage, dog kan denne periode forøges i ferierne.
 
• Opdatering af trænerhåndbog
• Opdatering af hjælpetrænerfolder
• Opdatering af ”velkomstfolder” (forældre)
• Hjemmesiden – forside (Indhold)
• Korrekturlæsning efter behov
 
Læs mere
Trænerrepræsentant i bestyrelsen
Emil Lynge Bentved
Læs mere
Nanna Reidun Christiansen
Læs mere